Bollenvluchten 1966

Eind jaren zestig waren de hoogtij dagen van de bollenvluchten. De Engelsen maakten massaal in het voorjaar een uitstapje naar de Keukenhof en de omliggende bloembollenvelden om een paar maanden later met de bus naar Spanje te gaan. In 1966 vervoerden de Engelse Touroperators als Clarkson Holidays, Lyon Tours en Hourmount Travel weer meer bezoekers vanaf meer Engelse velden. Meer vluchten in grotere toestellen. De Vickers Viking raakte uit beeld en werd vervangen door de DC-4 en in 1966 ook de introductie van nieuwe toestellen zoals DC-6, HS-748 and Handley Page Herald op de vluchten.
Invicta behoorde tot de reguliere bezoekers van de bollen in 1966. DC-4 Skymaster G - API D was nog maar net voorzien van de Invicta kleuren voordat koers gezet werd naar Rotterdam.                                                                                (Nico Terlouw, Zestienhoven, mei 1966)
De bollenvluchten waren gekoppeld aan de openingstijden van de Keukenhof en zo startte in 1966 het bollenseizoen op vrijdag 25 maart en zou tot 31 mei dat jaar doorlopen
British Midland maakte dat jaar de aftrap met de DC-3 Dakota's G-APBC en G-ANTD welke beiden op vrijdag 25 maart vanaf East Midlands op Rotterdam aankwamen. Naast deze twee Dakota's vloog British Midland de bollenvluchten eveneens de de Dakota G-AGJV waarbij naast East Midlands gevlogen werd vanaf Coventry en Birmingham.
De hoofdmoot van de vluchten werd echter uitgevoerd met de C-4 Argonaut en door het stoppen van de activiteiten van Air Links eind 1965 was British Midland nu de laatste engelse maatschappij welke dit type in dienst had, Op vrijdag 8 april kwam de G-ALHG als eerste binnen vanaf Coventry, een dag later gevolgd door de G-ALHS vanuit Birmingham. Samen met de G-ALHY waren deze C-4 Argonauten daarna bijna dagelijks (oplopend tot 4/5 vluchten per dag) te zien met een programma naast Coventry en Birmingham vanaf Manchester, Glasgow, Cardiff en Luton.
Nieuw voor British Midland was de inzet van de Handley Page HPR-7 Herald G-APWA welke voor de periode 14 april - september 1966 van de fabriek gehuurd werd. Vijf maal werd deze Herald tijdens de bollen ingezet op de vluchten vanaf East Midlands en Birmingham. Na evaluatie gaf British Midland de voorkeur aan de Vickers Viscount en we zouden daarmee de Handley Page Herald van British Midland niet meer op de bollenvluchten terug zien.


G-APWA Handley Page HPR-7 Herald door British Midland gehuurd van de fabriek voorzien van volledige BM kleuren (BM en dus geen BMA) tijdens de bollenvluchten in april 1966.                                                                           (archief Wim Zwakhals, Rotterdam, mei 1966)

Invicta Airways was de maatschappij die dat jaar een groot pakket van de vluchten zou uitvoeren. Gestart werd op zaterdag 2 april met de Vickers Viking G-AHPL die een programma startte met een serie meerdaagse vluchten vanaf Renfrew airport, Glasgow. Invicta voerde de vluchten uit in opdracht van Lyon Tours en vloog dat jaar vluchten vanaf Manston, Cardiff en Glasgow naar Rotterdam. Lyon Tours mikte voor de vluchten vanaf Manston vooral op de Londenaren. Vanaf Victoria Coach station werd met de bus naar Manston gereden om daar op het toestel te stappen naar Rotterdam.
Invicta Airways was daarbij de laatste maatschappij welke tijdens de bollen vloog met de Vickers Viking en wel een Viking vloot bestaande uit de G-AHPL, G-AHOY, G-AIVF en G-AOCH. Naast deze Viking vloot werd gevlogen met een Douglas DC-4 Skymaster vloot van 5 stuks en wel de G-APID, G-ASEN, G-ASPM, G-ASPN en G-ASZT waarvan het merendeel net voor de start van het bollenprogramma in gebruik werd genomen.
Invicta vloog een zeer uitgebreid programma tot aan de laatste dag, daarbij was de DC-4 G-ASPM dat jaar niet minder dan 92 keer te zien, maar ook de andere DC-4'en waren in deze periode goed vertegenwoordigd zoals de G-ASZT 59x, G-APID 53x, G-ASPM en G-ASPN beiden 38x.

Naast Invicta was het Channel Airways welke een record aantal vluchten uitvoerde. Channel Airways voerde de vluchten uit in opdracht van Clarksons Holidays. Het was een vloot bestaande uit de laatste twee DC-3's (G-AHCU en G-AMDZ), de DC-4 G-ARYY en de V.700 Viscount vloot bestaande uit de G-AMOC, G-AMOJ. G-AMOO, G-APZB en G-APZC. Hiervan zouden we alleen de DC-4 G-ARYY en de Viscount G-APZC het jaar daarop terug zien. De Vickers series 701 Viscount G-AMOJ was alleen tijdens de bollenperiode voor Channel Airways actief want in maart werd het toestel verhuurd aan BKS, eind maart weer in gebruik genomen door Channel Airways om daarna in juli verhuurd te worden aan Cambrian Airways welke in november dat jaar het toestel ook aankocht. Ook de V.701A Viscount G-AMOC werd vanaf december 1965 verhuurd aan Bahamas Airways als de VP-BCH en keerde eind maart terug naar Channel Airways om direct ingezet te worden op de bollenvluchten. In juni werd dit toestel verhuurd aan BKS om later dat jaar eveneens naar Cambrian te vertrekken.
De Dakota's vlogen alleen een retourtje Southend maar met de Viscounts werd een programma gevlogen met vluchten vanaf Gatwick, Bristol, Manchester, Newcastle, Glasgow en Southend. De beide DC-3 Dakota's G-AHCU en G-AMDZ waren 14x te zien en de DC-4 G-ARYY 21 x. Viscounts G-AMOC en G-APZB maakten niet minder van 70x een bezoek aan Rotterdam. Koploper was de G-AMOJ die 76x Zestienhoven aandeed. Met de G-APZC 59x en G-AMOO 35x maakte ook de Channel Airways vloot meerdere vluchten per dag.

Air Ferry was inmiddels een volledige dochter geworden van British United Airways. De bezoekende vloot bstond dat jaar uit de DC-4 Skymasters G-APYK, G-ASFY en G-ASOG en voor het eerst de inzet van de DC-6B op de bollenvluchten in de gedaante van de G-APNO. Er werden in hoofdzaak vluchten uitgevoerd in het weekend met een enkele uitzondering zoals de openingsvlucht van Air Ferry op woensdag 6 april uitgevoerd met de DC-4 G-ASFY. Gevlogen werd een bollenprogramma vanaf Manston en London-Gatwick. De ex British United DC-6A/B G-APNO verscheen voor het eerst op zaterdag 30 april toen het toestel om 11.09 uur vanuit Manston op Rotterdam aankwam om om 13.24 uur weer richting London-Gatwick te vertrekken. 's Middags bracht het toestel een tweede bezoek, in om 16.53 uur, uit om 20.18 uur. Deze DC-6A/B zou daarna nog ingezet worden op zondag 1 mei (2 x), zaterdag/zondag 7/8 mei en zondag 14 mei met vluchten van en naar London-Gatwick.

Air Ferry DC-6A/B G-APNO wordt voor het hek geparkeerd na zijn aankomst vanuit London-Gatwick.    (Nico Terlouw, Rotterdam, mei 1966)

British United vloog een bescheiden bollenprogramma met zowel de Vickers Viscount G-APTB en G-APTC welke alleen in het weekend van 8 en 13 mei te zien zouden zijn als de Bristol B-170 Mk.31 G-ANMF. Deze laatste volledige passagiers B-170 werd als 51 zitter zes weken lang elke zondag ingezet met een dagvlucht vanuit Lydd. Rond tien uur streek het toestel neer om rond zeven uur weer te vertrekken.

Geen DC-4 vluchten zoals in 1965 door Dan-Air Lon don dit jaar, het bollenprogramma voor 1966 werd gevlogen door de DC-3 Dakota's en de vloot van AS-57 Ambassadors. De vier DC-3's die Dan-Air London dat jaar inzetten waren de G-ALXK, G-AMPP, G-AMSU en G-AMSS. Deze Dakota vloot werd geheel ingezet op vluchten van en naar London-Gatwick. Niet minder dan zes AS-57 Ambassadors (G-AMAE, G-AMAH, G-ALFR, G-ALZN. G-ALZ|O en G-ALZY) werden in 1966 ingezet waarbij de G-AMAH op 1 april de eerste vlucht uitvoerde met een retourtje Gatwick. Naast London-Gatwick werd deze Airspeed Ambassador vloot ingezet op vluchten vanuit Hurn, Leeds, Manchester en Bristol.

Eveneens een nieuw vliegtuigtype op de bollenvluchten in 1966 was de HS-748. Voorzien van maximaal 48 zitplaatsen werd dit toestel ingezet bij Skyways Coach Air en Autair . Skyways Coach Air richtte zich eveneens op de dagjesmensen vanuit London. Vanuit Victoria Coach station werden de Keukenhof bezoekers per bus vervoerd naar Lympne. In de periode 17 april tot en met 14 mei werden dagvluchten uitgevoerd waarbij naast de DC-3 Dakota's G-AMSM en G-AMWW eveneens de HS-748'en G-ARMW en G-ARMX werden ingezet.

Naast Dan-Air London was Autai r ook in 1966 de tweede gebruiker van de Airspeed AS-57 Ambassador. De drie AS-57 Ambassadors G-ALZS, G-ALZV en G-ALZZ werden ingezet op vluchten vanaf Luton. Nieuw waren de twee HS-748'en G-ATMI en G-ATMJ welke nog maar net waren afgeleverd en waren voorzien van Autair International opschriften en nu werden ingezet op vluchten vanaf East Midlands, Newcastle en Teesside.

De Jet Prop HS748 werd in 1966 voor het eerst ingezet op de bollenvluchten, zoals de G-ATMI van Autair International. (Nico Terlouw, Rotterdam, mei 1966)

Cambrian Airways was in de jaren 1963 en 1964 veelvuldig te zien tijdens de bollentijd met zijn Dakota vloot. In opdracht van Hourmount Travel (een reisbureau uit Wales) werden een paar vluchten uitgevoerd met de net verkregen Viscount G-ALWF met dagvluchten vanuit Cardiff.

Op zaterdag 30 april nog even aandacht van de enige bollenvlucht vanuit Zwitserland, uitgevoerd met de Globe Air HPR-7 Herald HB-AAL.
De bollenvluchten van 1966 waren al minder dan voorheen een Douglas DC-3 Dakota gebeuren. Echter er werden nog genoeg vluchten uitgevoerd. Naast de genoemde vluchten van Channel Airways, Dan-Air London, British Midland en Skyways Coach Air werden er eveneens Dakota vluchten uitgevoerd door British Westpoint Airlines met de G-AJHZ en G-AMDB vanaf Exeter waarbij deze twee Dakota's op 1 mei voor het laatst te zien zouden zijn en Morton Air Services welke met de twee DC-3 Dakota's G-AMYJ en G-AMRA een enkele vlucht vanaf London-Gatwick uitvoerde.
Nieuw was de inzet van Gregory Air Services met de DC-3 G-AKJH welke werd ingezet op enkele vluchten vanuit Birmingham.


Gregory Air Services DC-3 G-AKJH werd ingezet op vluchten vanuit Birmingham.                                 (Nico Terlouw, Rotterdam, april 1966)

Gekozen werd voor een weergave van de bezoekende vluchten Rotterdam in het weekend van zaterdag 30 april en zondag 1 mei 1966. De gegevens komen weer uit het spottersboekje van David Booster, de foto's uit de collectie van Nico Terlouw.

Zaterdag 30 april 1966

G-ANMF was de laatste passagiers Bristol B.170 Mk.31in dienst bij British United. Op de zondag tijdens de bollen was deze B-170 enkele keren te zien.                                                                                                                             (Nico Terlouw, Zestienhoven, mei 1 966)
Zondag 1 mei 1966
De Viscount series 700 zijn altijd direct herkenbaar aan de ronde deuren, de Channel Airways V.707 Viscount G-APZC is hier een goed voorbeeld van. Ook hier, net als bij de Air Ferry DC-6A/B op de achtergrond de overige platform bezoekers, zoals de C-4 Argonaut van British Midland en een tweetal AS-57 Ambassodors van Dan-Air London.    (Nico Terlouw, Zestienhoven, mei1966)
Wim Zwakhals, maart 2013